Du kan kontakte vores team i Aarhus på følgende telefonnummer +45 22 59 38 88 eller på mail på jan.christensen@transporttalent.com.

Ø-kultur på arbejdspladsen

Emilie Jo Ipsen
Emilie Jo Ipsen

Mange virksomheder er kendetegnet ved en virksomhedsstruktur, der ligner øer. Det skyldes, at de er organiseret efter divisioner (marketing, controlling osv.), efter nationale eller internationale placeringer eller efter biprodukter og servicetilbud (helpdesk, produkt A, produkt B osv.). Dette er i sig selv ganske logisk, da det klart afgrænser ansvarsområder og forhindrer overlappende arbejde og tydeliggør strukturen for medarbejderne.

Øer kan findes i næsten alle virksomheder. Det skyldes, at de fleste virksomheder er organiseret i små enheder, der udfører et bestemt sæt opgaver. Afdelinger, lokationer og teams udgør en gruppe med hver deres egen subkultur: en fælles måde at se, vurdere og reagere på (arbejds)verden på.

Gruppedannelser eller øer opfylder et menneskeligt behov for at kende, have tillid til og høre til et bestemt sæt mennesker. Det fungerer godt, fordi det er sikkert og pålideligt. De mest vedholdende grupper og øer findes derfor i menneskenes bevidsthed og ikke de facto i organisationens struktur.

Selv om ø-kulturer opstår naturligt og institutionelt, skal man huske på, at de også kan komplicere samarbejdet, især på tværs af grupper. Det er vigtigt, at man stadig identificerer sig med virksomheden, selv om ens daglige interaktioner er begrænset til en bestemt gruppe.

For at fremme en sund ø-kultur har vi samlet nogle tips til at opnå et positivt arbejdsmiljø inden for virksomhedens ø-kultur.

1. Du kan lide det, du kender

Så snart folk har regelmæssig kontakt og lærer hinanden bedre at kende, skabes der tillid. Dette sker inden for grupper eller øer, men fungerer også mellem øer.

Dette kan opnås på mange måder: F.eks. ved at oprette midlertidige arbejdsgrupper eller projektgrupper med medlemmer fra forskellige øer eller ved at ændre organisationsstrukturen permanent. Det kunne være ved at oprette tværfaglige grupper med en bred vifte af produkter eller tjenesteydelser i stedet for øer med markedsføring og produktion.

Det kan også tage form af arbejdsfrokoster eller teambuildingaktiviteter og uddannelse for medlemmer fra forskellige øer, hvor de formulerer en fælles mission, opstiller fælles mål og aftaler arbejdsmetoder.

2. Skab fælles interesser

Den fælles interesse er i dette tilfælde et niveau højere end øerne selv. De ansvarlige bør gøre det klart, at hvis der ikke opnås en sådan fælles interesse, vil det i sidste ende være til ulempe for alle øerne.
Som ansvarlig skal du sørge for, at medarbejderne på øerne altid har den fælles interesse og de fælles mål for øje, så de handler derefter og begynder at se fordelene ved at samarbejde med andre øer om dette fælles mål.

3. Ekstern reference og tilpasning mellem grupperne

Usunde øer skabes af interne referencer i grupper, der tager udgangspunkt i deres egne værdier, kriterier og mål i stedet for i organisationen som udgangspunkt. "Vi gør vores arbejde godt, fordi det opfylder vores egne standarder. Vi vil gerne modtage information på vores egen måde, ellers gør vi ikke noget med den."

Modsat er en ekstern reference baseret på den anden person og virksomhedens værdier: Hvad er vigtigt for denne afdeling eller person? Ekstern reference fører til kundeorientering, hvilket er vigtigt for enhver virksomhed.

En ekstern reference kan læres ved at se og frem for alt føle fælles interesser, ved at se kolleger som kunder og støtter og ved at lytte.
For at fremme denne type perspektiv er det vigtigt, at teamene er opmærksomme på lighederne med andre øer og ikke på forskellene. Hvilke fordele er der ved at tilpasse sig nogle af de andres arbejdsmetoder? Hvad er ulemperne ved ikke at gøre det? Hvor håndgribelige er disse ulemper eller fordele?

Et kort handlingsprogram baseret på disse meta-niveauer kan gøre underværker, fordi det fremmer forståelse og solidaritet og griber fat i øerne, hvor de stadig findes, nemlig i folks hoveder.

Du kan kontakte vores team i Aarhus på følgende telefonnummer +45 22 59 38 88 eller på mail på jan.christensen@transporttalent.com.

Gennem vores dybe forståelse af talenters og arbejdsgiveres behov skaber vi langvarige jobmatch mellem talentfulde fagfolk og spændende arbejdsgivere inden for transport og logistik.

© 2015 - 2023 Transport Talent, alle rettigheder forbeholdes.