Du kan kontakte vores team i Aarhus på følgende telefonnummer +45 22 59 38 88 eller på mail på jan.christensen@transporttalent.com.

Road freight

Road freight er den fysiske proces, hvor gods transporteres ad vejene. Det er den mest almindelige transport af varer i de fleste lande. Takket være dens effektivitet og relativt lave pris i forhold til f.eks. luft- og søtransport er det en af de mest efterspurgte former for godstransport. Road freight kan i nogle tilfælde være den eneste transportform i visse områder, hvor andre transportformer ikke er tilgængelige. Det bedste ved road freight er fleksibiliteten med f.eks. levering fra dør til dør, hvis og når det er nødvendigt. Road freight er en hurtig løsning til korte og mellemlange distancer.

Inden for road freight er der en række variabler, der spiller ind, afhængigt af hvilken type gods der skal transporteres. Forskellige typer gods kræver forskellige former for omhu i forbindelse med håndtering, lastning og losning samt opbevaring i lastbilen.

Bulkgods er gods, der transporteres i store mængder uden emballage eller pakning, hvor selve transportmidlet fungerer som beholder. Både fast og flydende bulkgods kræver særlig omhyggelig opbevaring for at mindske tab af gods. Tungt gods kan også transporteres ad landevej og kan kræve udstyr som kraner eller hejseplatforme til transport heraf. Vejtransport af farligt gods, også kendt som ADR-transport (Agreement on Dangerous Goods), kræver en særlig følsom håndtering og er underlagt en række lovkrav og specifikationer, hvilket gør det til et særligt specialområde for fagfolk, der arbejder med farligt gods. Tørre varer, som omfatter de fleste varer, der transporteres ad vej, kræver ikke noget særligt transportudstyr eller særlige transportbetingelser.

Specialiserede logistikvirksomheder bidrager til at løse ligningen i komplicerede forsyningskæder og kontrollerer derved store og varierede mængder af varer. Organiseringen af road freight omfatter flere faser, der starter med en undersøgelse af den specifikke lasts karakteristika og kundens ønsker, efterfulgt af udvælgelse og koordinering af optimale transportruter, til udarbejdelse af det nødvendige sæt ledsagedokumenter, men også håndtering af lasten som f.eks. emballering, mærkning og opbevaring. Derefter følger lastningen, herunder forsikring af lasten og overvågning af lastens tilstand under hele ruten. Godstransportoperationer genererer således informationsstrømme og skaber værdi for de aktører, der deltager i dem, idet alle fra speditøren til told eksperten spiller en afgørende rolle i forsyningskæden.
De, der arbejder i sektoren, skal holde sig ajour med den seneste teknologiske udvikling og de nye muligheder. At arbejde inden for vejgodstransport betyder at styre og kontrollere forskellige typer af operationer, at arbejde med forskellige teknologier og programmer og at tilpasse sig det stadigt skiftende IT-landskab, som for længst er blevet vævet ind i transport- og logistikprocesserne. Denne planlægning og gennemførelse kræver fremragende kommunikation og organisatoriske færdigheder.

En karriere inden for road freight starter ofte efter at have været praktikant eller elev i forbindelse med studier relateret til transport, logistik og supply chain management. I løbet af disse uddannelsesforløb kan man ofte allerede få erhvervserfaring, hvad enten det er en del af elevuddannelsen eller i form af praktikophold. Det kan være nyttigt allerede tidligt at beslutte sig for sit speciale, f.eks. road freight, så man kan komme ind på arbejdsmarkedet med tidligere relevant erfaring.

Når du har fået din første erfaring i indgangsstillinger, f.eks. som disponent, vil du begynde at få operationel erfaring og behandle ordrer. Ved at arbejde med operationelle opgaver, f.eks. som planlægger, får du ekstraordinær knowhow om road freight, og din karriere vil udvikle sig til enten at blive ekspert i specifikke aspekter, f.eks. farligt gods, eller blive toldspecialist eller produktchef. Du kan også vælge en mere generel indgangsvinkel og fokusere på aspekter, der er mere fjernt fra det operationelle område, f.eks. salg og kundeservice, eller du kan gå over til ledelsesniveauet og blive afdelingsleder eller teamleder road freight.

Du kan kontakte vores team i Aarhus på følgende telefonnummer +45 22 59 38 88 eller på mail på jan.christensen@transporttalent.com.

Gennem vores dybe forståelse af talenters og arbejdsgiveres behov skaber vi langvarige jobmatch mellem talentfulde fagfolk og spændende arbejdsgivere inden for transport og logistik.

© 2015 - 2023 Transport Talent, alle rettigheder forbeholdes.