Du kan kontakte vores team i Aarhus på følgende telefonnummer +45 22 59 38 88 eller på mail på jan.christensen@transporttalent.com.

Rail freight

Rail freight er brugen af jernbaner og tog til transport af gods på landjorden. I lighed med andre transportmetoder kan det bruges til transport af forskellige mange forskellige former for gods. Togene kan anvendes på en del af ruten eller hele rejsen, afhængigt af afsenderens placering og den planlagte destination. Godstog kan transportere bulkgods, standardiserede skibscontainere eller specialkonstruerede vogne til en bestemt type gods. Jernbanegods er omkostningseffektivt og miljøvenligt sammenlignet med andre fragtmetoder som f.eks. luftfragt. Energiforbruget ved jernbanegodstransport er 6 gange lavere end f.eks. ved vejgodstransport, og med det stigende fokus på bæredygtighed kan jernbanegodstransporten derfor meget vel få større betydning i de kommende år. Desuden er jernbanefragt meget hurtigere end søfragt, dog også dyrere end søfragt, men billigere end f.eks. luftfragt.

Transport af varer med tog er perfekt til industriprodukter af høj værdi såsom køretøjer, elektronik og computerudstyr samt reklamemateriel, der skal nå deres endelige bestemmelsessted så hurtigt som muligt. Disse tog kan være meget lange, og rekorden for godstog med det største antal vogne er på utrolige 375 vogne, hvilket gjorde det 4 km langt!

Størstedelen af det gods, der transporteres med jernbane, håndteres som bulkgods - transporteres uemballeret i store mængder. Denne form for gods kan falde ned, hældes eller skovles ind i jernbanevognen. Siden indførelsen af de standardiserede containere til skibsfart har jernbanegodstransporten også tilpasset sig standarden.

Rail freight er et fremadrettet initiativ i det internationale logistikscenarie, og især på det europæiske kontinent med sine jernbanekorridorer af høj kvalitet til godstransport. Der er tale om et konkurrencedygtigt og rent transportmiddel, som har et enormt vækstpotentiale i kombination med udnyttelsen af det allerede eksisterende jernbanenet. Statistikkerne viser, at rail freight er i vækst på verdensplan, med undtagelse af Afrika. Alene i 2019 blev der transporteret ca. 3,1 mia. tonkilometer gods med jernbane i Europa og Tyrkiet. Dette tal var næsten 3,5 mia. tonkilometer i Asien/Oceanien og Mellemøsten.

Specialiserede logistikvirksomheder bidrager til at løse ligningen i komplicerede forsyningskæder og organiserer alt, hvad der er nødvendigt for transport af varer med jernbane. Rail freight genererer informationsstrømme og medfører værdiskabelse hos de agenter, der deltager i dem, idet alle fra speditøren til toldbetjenten spiller en afgørende rolle i forsyningskæden.

Pludseligt opståede udfordringer er ikke ualmindelige, når man arbejder med jernbanefragt. Derfor skal man være fleksibel, have øje for det væsentlige og kunne lide at planlægge. Hvis du har en karriere inden for jernbanefragt eller overvejer at starte en karriere inden for dette område, skal du have et globalt perspektiv, kunne lide at tage ansvar og aldrig miste øje for detaljerne.

En karriere inden for jernbanefragt starter ofte efter at have studeret f.eks. logistik eller været i praktik inden for jernbanelogistik. Når du har fået din første erfaring i stillinger på begynderniveau, f.eks. som assistent, begynder du at få operationel erfaring og behandle ordrer. Ved at arbejde med operationelle opgaver, f.eks. som ekspedient eller jernbaneoperatør, får du ekstraordinær knowhow om jernbanefragt, og din karriere går i retning af enten at blive ekspert inden for din niche, f.eks. som specialist i jernbanefragt eller i produktudvikling, eller at få mere ansvar inden for dit område, f.eks. som afdelingsleder for jernbanefragt eller teamleder for jernbanefragt.

Du kan kontakte vores team i Aarhus på følgende telefonnummer +45 22 59 38 88 eller på mail på jan.christensen@transporttalent.com.

Gennem vores dybe forståelse af talenters og arbejdsgiveres behov skaber vi langvarige jobmatch mellem talentfulde fagfolk og spændende arbejdsgivere inden for transport og logistik.

© 2015 - 2023 Transport Talent, alle rettigheder forbeholdes.